Privacy Policy

Onze privacy-aanpak

Bij JIDOKA zien we respect voor de wereld om ons heen als een belangrijke drijfveer voor gezonde relaties met de mensen waarmee we samenwerken. Gegevens van individuen en/of organisaties misbruiken beschouwen we daarom als niet aanvaardbaar. Hierdoor houdt JIDOKA zich zeer sterk aan de GDPR-regels (General Data Protection Regulation). Dit betekent dat wij ons uiterste best zullen doen om alle aspecten van deze regelgeving te implementeren en te respecteren.

Bewaartermijn

Uw e-mail of ander bericht aan ons wordt onmiddellijk verwijderd na verwerking. De gegevens die zijn opgeslagen in de betreffende gegevensopslag worden behandeld volgens het GDPR-conforme beleid van JIDOKA. 

Uw bezoek aan deze website

We verzamelen IP-adresgegevens over wie deze website bezoekt en welke informatie wordt geraadpleegd. Dit doen we door te meten welke hyperlinks zijn gevolgd en hoelang een gebruiker op een pagina blijft. Deze gegevens worden gebruikt om de waarde van de site-inhoud te evalueren. Omdat we deze steeds willen verbeteren is het niet nodig om deze gegevens langer dan twee jaar te bewaren.

Persoonlijke gegevens via contactformulieren

Wat betreft de persoonsgegevens die u ons via een contactformulier op onze website of via sociale media levert, willen wij u erop wijzen dat deze persoonsgegevens door onze administratie worden verwerkt. Ze worden bewaard in de desbetreffende gegevensopslag, afhankelijk van de context van het bericht (CRM, rekruteringssysteem, etc.).

Solliciteren voor één van onze functies

In het kader van zijn rekruteringsproces verzamelt en verwerkt JIDOKA persoonlijke gegevens van sollicitanten of potentiële beginners. Wij streven ernaar om transparant te zijn over de manier waarop we deze gegevens verzamelen en gebruiken. JIDOKA probeert hierbij steeds te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming.

Van zodra u solliciteert naar één van onze functies, worden uw CV en motivatiebrief opgeslagen in onze interne IT-systemen. Er worden ook gegevens verzameld tijdens sollicitatiegesprekken of andere vormen van beoordeling. Indien uw sollicitatie niet succesvol is, kan JIDOKA uw persoonlijke gegevens alsnog bewaren. Dit voor het geval er in de toekomst toch nog mogelijkheden zijn om te solliciteren. Wij vragen ook steeds uw toestemming voordat we uw gegevens voor dit doel bewaren. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Tijdens het rekruteringsproces worden uw gegevens uitsluitend intern gedeeld en ook alleen maar ten behoeve van het rekruteringsproces. Dit omvat leden van ons HR- en rekruteringsteam, het managementteam en medewerkers die betrokken zijn bij het rekruteringsproces, bijvoorbeeld personen die aanwezig waren bij uw sollicitatiegesprek. We zullen uw gegevens niet delen met derden tenzij we uw formele toestemming hebben met de melding dat we voor klanten rekruteren.

JIDOKA neemt de veiligheid van uw gegevens ernstig. We hebben een intern beleid en controles om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet verloren gaan, niet worden misbruikt of openbaar worden gemaakt. Ze zijn alleen toegankelijk zijn voor ons team bij de juiste uitvoering van hun taken.

Onze mobiele app bezoeken

De JIDOKA-app is openbaar toegankelijk voor zowel potentiële medewerkers als potentiële klanten, en ook voor JIDOKA-medewerkers. Uw persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn in de app en de gegevens die door de app worden verzameld, vallen onder het interne privacybeleid van het bedrijf dat de GDPR respecteert en implementeert. De belangrijkste beleidsaspecten die van toepassing zijn op het gebruik van onze app worden hieronder samengevat.

Persoonlijke data beschikbaar in onze app

Publieke gebruikers krijgen toegang tot de contactgegevens (naam, e-mail, rol in het bedrijf en telefoonnummer) van de juiste mensen bij JIDOKA die ze moeten contacteren om een antwoord te krijgen op hun vraag. 

Na in te loggen zullen onze medewerkers de app kunnen gebruiken als platform om met collega’s in contact te komen en op de hoogte te blijven. Daarom bevat de app beperkte persoonlijke gegevens. Elke medewerker wordt geïnformeerd over het privacybeleid dat van toepassing is op alle JIDOKA-medewerkers. Ze accepteren dat beperkte persoonlijke gegevens met collega’s worden gedeeld.

Persoonlijke gegevens vastgelegd door onze app

Hoewel de app gebruik maakt van geolocatiegegevens, wordt deze informatie niet door JIDOKA vastgelegd en opgeslagen. Alle crashrapporten die naar het supportteam van JIDOKA worden gestuurd, worden geleverd zonder enige link naar een identificeerbaar natuurlijk persoon. We kunnen pushmeldingen naar een specifiek apparaat of natuurlijk persoon sturen, maar we zullen nooit persoonlijke informatie verzamelen op basis van dit mechanisme.

Publieke gebruikers die het contactformulier in de app willen gebruiken en ons een bericht willen sturen, kunnen eerst een vakje aanvinken voordat ze verder gaan. We respecteren uw privacy, dus gebruiken we uw persoonlijke gegevens alleen maar in het kader van dit bericht. We communiceren echter ook af en toe over bedrijfsnieuws en evenementen. Daarom is het noodzakelijk om aan te duiden of u op de hoogte wilt blijven van ons bedrijf. 

Persoonlijke data gecollecteerd via de app wordt nooit gedeeld met andere partijen en zal enkel bijgehouden worden gedurende een beperkte periode zoals beschreven in ons intern privacybeleid dat gebaseerd is op de regels van de GDPR.