Over ons

Our mission & vision

Onze missie en visie

Our foundation

Ons fundament

Our company values

Onze bedrijfswaarden

Meet our people

Ontmoet onze mensen

Our history

Onze geschiedenis

Our corporate social responsibility

Onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Onze missie en visie

Onze missie is het leveren van uitstekende consultancy en softwareapplicaties aan onze klanten, gemaakt door bekwame en enthousiaste medewerkers die de ruimte hebben om te innoveren, te verbeteren en te experimenteren.

Onze visie is onze medewerkers inspireren om innovatief en toegewijd te zijn, maar ook om samen te werken met onze klanten om geweldige oplossingen te creëren.

Team picture JIDOKA team

Ons fundament

Autonomy

Autonomie

De drang om ons eigen leven te leiden. Het gevoel van autonomie blijkt een krachtig effect te hebben op werknemers. Daarom geven we hen de mogelijkheid om hun eigen initiatieven te nemen met betrekking tot taken (wat ze doen), tijd (wanneer ze het doen) en technieken (hoe ze het doen).

Mastery

Bekwaamheid

Bekwaamheid is de drang om vooruitgang te boeken en beter te worden in iets dat er toe doet. Het vereist een positieve mentaliteit, vastberadenheid en doorzettingsvermogen. Dit leidt tot het vermogen om zich te ontwikkelen en te groeien en persoonlijke voldoening te verwerven.

Purpose

Doeltreffendheid

Doeltreffendheid is het verlangen om te doen wat we doen in dienst van iets dat groter is dan onszelf. Passie achter een betekenisvol doel maakt medewerkers gemotiveerder en meer betrokken. Het gaat anderen inspireren om een team te vormen.

Onze bedrijfswaarden

Craftmanship

Vakmanschap

We beschikken over een uitgebreide kennis van methodes en technieken om vlot en intuïtief te kunnen handelen.

Sense of urgency

Gevoel van urgentie

We zijn gedisciplineerd om ons te organiseren en te werken rond prioriteiten die de sleutel vormen tot het succes van een project.

Accountability

Verantwoordelijkheid

We streven naar klanttevredenheid, daarom zullen we ons altijd richten op het succes van de klant.

Courage

Moed

We handelen onafhankelijk van angst of intimidatie en hechten te allen tijde waarde aan eerlijke, respectvolle communicatie. We proberen eerst te begrijpen en daarna begrepen te worden.

Respect

Respect

We proberen mensen echt te begrijpen door oordelen achterwege te laten en een betrouwbare, open omgeving te creëren. We geloven dat deze respectvolle verandering de verwachtingen van de mensen zal vervullen en hun angsten zal bestrijden.

Customer centricity

Klantgerichtheid

Wij rekenen dagelijks op het vertrouwen van onze klanten. Klanttevredenheid bereiken is waar we naar streven en wat altijd een essentieel onderdeel zal zijn van onze cultuur. Ons werk en onze acties zullen altijd gericht zijn op het succes van de klant.

Ontmoet onze mensen

Roel Smeets

Roel Smeets

Business Analyst / PM

Nele Dierckx

Nele Dierckx

Business Analyst / PM

Emrullah Bilgin

Emrullah Bilgin

Solution Engineer

Brian Marting

Brian Marting

Solution Engineer

Shaly Kanagarasa

Shaly Kanagarasa

Business Analyst / PM

Marnic Janssen

Marnic Janssen

Solution Engineer

Evert Van Loo

Evert Van Loo

Solution Engineer

Veerle Vandeweyer

Veerle Vandeweyer

Business Analyst / PM

Wesley Bervoets

Wesley Bervoets

Solution Engineer

Wouter Roothooft

Wouter Roothooft

Solution Engineer

Alessandro Lepre

Alessandro Lepre

Solution Engineer

Steyn Schreurs

Steyn Schreurs

Solution Engineer

Siemen Castro

Siemen Castro

Solution Architect

Tom Decoutere

Tom Decoutere

Solution Engineer

Jana Bruyninckx

Jana Bruyninckx

Office Assistant

Maxim Rudenko

Maxim Rudenko

Solution Engineer

Maarten Knapen

Maarten Knapen

Solution Engineer

Sander Steinbusch

Sander Steinbusch

Solution Engineer

Jordy Swinnen

Jordy Swinnen

Solution Engineer

Cornel Janssen

Cornel Janssen

Solution Engineer

Anja Vermeire

Anja Vermeire

Financial Controller

Chris Oortman

Chris Oortman

Solution Engineer

Bert Theuwissen

Bert Theuwissen

Solution Engineer

Robby Timmermans

Robby Timmermans

Solution Architect

Patrick Durant

Patrick Durant

Business Analyst

Geert Guldentops

Geert Guldentops

Solution Architect

Brian Thys

Brian Thys

Solution Engineer

Maarten Hermans

Maarten Hermans

Solution Engineer

Martijn Haex

Martijn Haex

Lead Technical Specialist

Piet Vandeput

Piet Vandeput

Solution Engineer

Koen Vaes

Koen Vaes

Solution Engineer

Gert Claeskens

Gert Claeskens

Solution Engineer

Bjorn Monnens

Bjorn Monnens

CTO

Patrick Hellemans

Patrick Hellemans

CEO

Onze geschiedenis

 • 18 december 2013

  Oprichting van JIDOKA

 • 1 januari 2016

  Opening van het eerste kantoor in Mol

 • 1 maart 2017

  Verhuizing naar Corda Campus

 • 1 juli 2017

  Opening van een extra kantoor in Mechelen

 • 11 december 2017

  Aanwerving van Christopher Verhulst als CSO

 • 22 januari 2018

  Aantal van 30 medewerkers bereikt

 • 1 januari 2019

  Aantal van 40 medewerkers bereikt

 • 31 december 2021

  NPS van 50 behaald

 • 11 maart 2021

  21ste plaats behaald bij middelgrote Trends Gazellen

 • 31 december 2021

  NPS van 84 behaald

 • 21 maart 2022

  Toegetreden tot het ecosysteem van Alan Allman Associates

 • 25 October 2022

  SDG Pioneer geworden

 • 31 december 2022

  NPS van 88 behaald

 • 2013
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2021
 • 2022

Onze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

The global goals

Hoewel de extreme armoede sinds 1990 aanzienlijk is afgenomen, blijven er in enkele geïsoleerde gebieden de ergste vormen van armoede bestaan. Om armoede te stoppen is er een universeel stelsel van sociale bescherming nodig dat alle individuen gedurende hun hele leven beschermt. Bij JIDOKA beschermen we onze werknemers door middel van een gezond financieel systeem, marktconforme salarissen en extralegale voordelen.
Als bedrijf willen we liefdadigheidsinstellingen en goede doelen steunen die armoede willen stoppen en we willen de veerkracht opbouwen van mensen in armoede en kwetsbare situaties. Een voorbeeld van zo’n goed doel is YOUCA.be. We doen jaarlijks een digitale kerstmailing en schenken de bespaarde kosten van papieren kaarten, enveloppen en postzegels aan een goed doel.

Na een lange daling lijkt de honger in de wereld opnieuw te stijgen. Conflicten, droogte en rampen in verband met de klimaatverandering behoren tot de belangrijkste factoren die deze ommekeer veroorzaken.
In de nabije toekomst willen we liefdadigheidsinstellingen en goede doelen steunen die honger en ondervoeding stoppen, de landbouw verbeteren en die de voedselproductie duurzamer maken. Onze koffie, melk, suiker en thee zijn altijd fairtrade.

We vinden het heel belangrijk dat onze werknemers gezond zijn, dat ze gezond eten en dat ze zich goed voelen. Dit doen we door hun gezondheid te beschermen en te verbeteren. Bovendien promoten we een goede gezondheid. Zo kunnen onze mensen niet alleen op het werk, maar ook in hun privéleven van een gezond leven genieten. We beschermen ze op ergonomisch vlak en tijdens het reizen. We bieden hen verschillende opties aan, zoals gezondheidspromoties en -programma’s, gratis deelname aan sportevenementen, een wekelijkse fruitmand op kantoor, een gratis hospitalisatieverzekering…
Welzijn laat de energie in onze mensen los om duurzaam te presteren. Door hun fysieke, mentale, emotionele en doelbewuste welzijn te verbeteren, kunnen we de gezondheidsrisico’s aanpakken die in ons bedrijf vaak voorkomen. Voorbeelden zijn roken, overgewicht, fysieke gezondheidsproblemen zoals RSI (repetitive strain injury), burn-out, depressie… Verder proberen we voortdurend een omgeving te creëren die het persoonlijke leven van onze medewerkers ondersteunt, terwijl we toch aan onze zakelijke behoeften tegemoetkomen. We vinden het belangrijk om regelmatig een psychosociale risicoanalyse en een tevredenheidsenquête uit te voeren om het welzijn van onze medewerkers te meten en adequate acties te ondernemen. We hebben ook een interne preventieadviseur en een vertrouwenspersoon die professioneel zijn opgeleid.

Wereldwijd voldoet meer dan de helft van de kinderen en adolescenten niet aan de minimumnormen voor lezen en wiskunde. Er zijn gerichte inspanningen nodig om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De verschillen in het onderwijs op het gebied van gender, stads- en plattelandsonderwijs en andere dimensies zijn nog steeds groot. Er moet meer geïnvesteerd worden in de infrastructuur van het onderwijs.
Bij JIDOKA hechten we veel waarde aan een sterke samenwerking met scholen, hogescholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen. Jaarlijks investeren we veel tijd en moeite om kennisevents te organiseren, workshops en lezingen te geven en kwaliteitsvol onderwijs te geven aan zowel ons intern als ons extern netwerk. Onze inspanningen op gebied van stages worden jaarlijks beloond met een kwaliteitslabel.

Terwijl sommige vormen van discriminatie tegen vrouwen en meisjes afnemen, blijft genderongelijkheid vrouwen tegenhouden om zichzelf te ontwikkelen. Bovendien berooft het hen van hun basisrechten en -kansen. Om vrouwen mondiger te maken moeten structurele kwesties zoals oneerlijke sociale normen en houdingen ten opzichte van vrouwen worden aangepakt en moeten progressieve wettelijke kaders ontwikkeld worden die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen bevorderen.
Bij JIDOKA waarderen en bevorderen we de diversiteit en de inclusie van de mensen met wie we werken. We zetten ons in voor gelijke kansen voor zowel mannen als vrouwen en zijn tegen discriminatie, geweld en pesterijen.

Te veel mensen hebben nog steeds geen toegang tot veilig beheerde water- en sanitaire voorzieningen. Waterschaarste, overstromingen en een gebrek aan goed afvalwaterbeheer belemmeren ook de sociale en economische ontwikkeling. De waterefficiëntie verhogen en water beter beheren zijn van cruciaal belang om een evenwicht te vinden tussen de concurrerende en groeiende vraag naar water uit verschillende sectoren en gebruikers.
Om in onze kantoren water op een verantwoorde manier te gebruiken, hebben we een waterdispenser geïnstalleerd die het leidingwater filtert. In de toekomst willen we liefdadigheidsinstellingen en goede doelen steunen die zich richten op het beheer van water en sanitair en die vervuiling terugdringen. Onze medewerkers hebben waterflessen van Dopper gekregen als duwtje in de rug.

Toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energie is de laatste jaren sterk verbeterd, ook voor de zwakkere bevolkingsgroepen. Dit komt door de recente vooruitgang op gebied van elektrificatie, maar ook door verbeteringen in de industriële energie-efficiëntie. De nationale prioriteiten en beleidsambities moeten echter nog worden versterkt. Zo kan de wereld op het juiste spoor gezet worden om de energiedoelstellingen te behalen.
Onze JIDOKA-kantoren zijn ontworpen en uitgerust met energie-efficiënte apparaten. We proberen onze medewerkers te sensibiliseren om zuinig te zijn met hun energieverbruik.

Sinds onze oprichting in 2013 heeft JIDOKA een groei van 35 procent op jaarbasis gerealiseerd. We zijn gemotiveerd en geëngageerd om onze economische groeicijfers te behouden en zelfs te verhogen. We doen het heel goed op gebied van personeelsverloop en blijven gemotiveerde professionals in dienst nemen. JIDOKA biedt hen uitdagingen, groeimogelijkheden en een stabiele werkomgeving.
Jaarlijks bieden wij verschillende Young Potentials een zeer kwalitatieve en professionele stage aan. 21 procent van ons personeelsbestand bestaat uit studenten en stagiairs. JIDOKA besteedt veel tijd en moeite in studenten om hun professionele en persoonlijke groei te bevorderen en ervoor te zorgen dat ze later hoge kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

In veel sectoren is er een gestage vooruitgang geboekt. Om tot een inclusieve en duurzame industrialisatie te komen, moet de harde concurrentie tussen verschillende economische machten verminderen. Zo komt er meer werkgelegenheid, worden er meer inkomsten gegenereerd en wordt de internationale handel bevorderd. Daarbij wordt er efficiënter gebruik gemaakt van resources.
Bij JIDOKA vinden we het belangrijk om een veilige, innovatieve en productieve werkplek te creëren. We willen de geldende wetgeving en onze interne eisen naleven. JIDOKA wilt een werkplek die vrij is van onveilige of verstorende omstandigheden door interne of externe bedreigingen.

We willen een werkplek die vrij is van discriminatie of intimidatie op basis van ras, geslacht, huidskleur, nationale of sociale afkomst, etniciteit, religie, leeftijd, beperkingen, seksuele geaardheid, genderidentificatie of -uitdrukking, politieke overtuiging of enige andere status die door de toepasselijke wetgeving wordt beschermd. Wij tolereren geen oneerbiedig of ongepast gedrag, oneerlijke behandeling of vergelding van welke aard dan ook.
We zijn toegewijd aan het leveren van hoogwaardige diensten aan onze klanten en zijn ervan overtuigd dat we dit alleen maar kunnen realiseren als we beginnen met diepgaand respect te tonen voor de fundamentele rechten van de mens. Vanuit dit perspectief hebben we een zorgvuldig uitgewerkte gedragscode opgesteld. Deze code beschrijft wat we verwachten van elke medewerker. Ze moeten de code ondertekenen, ondersteunen en toepassen in het dagelijks werk.

We erkennen dat we deel uitmaken van de gemeenschappen waarin we actief zijn. Wij, zowel JIDOKA als ons netwerk, houden ons bezig met belangrijke mensenrechtenkwesties. Mensen die het moeilijk hebben, zijn belangrijk voor ons, met inbegrip van allochtone Belgen en groepen die kwetsbaar of achtergesteld zijn. Ons doel is om ervoor te zorgen dat we door middel van dialoog niet alleen luisteren naar deze mensen, maar er ook van leren. Tijdens ons ondernemerschap houden we bovendien rekening met hun standpunten. 
We zijn gepassioneerd dat onze gemeenschap sterk en levendig blijft, ondanks de snelle en soms harde evoluties in onze maatschappij. Daarom steunen we regelmatig fondsenwervende evenementen voor sociale projecten en voor goede doelen. Doorheen de jaren heeft JIDOKA enkele grote liefdadigheidsinstellingen gesteund, waaronder vzw Fabiola, Rode Neuzen Fonds, Mediclowns, Kom op tegen Kanker en vele anderen.

Grondstoffengebruik loskoppelen van economische groei is één van de meest essentiële en complexe uitdagingen waar de mensheid vandaag de dag voor staat. Om dit effectief te doen is een beleid nodig dat een bevorderlijke omgeving creëert voor dergelijke veranderingen. Dit voor de sociale en fysieke infrastructuur, maar ook voor de markten. Bovendien is er nood aan een diepgaande transformatie van bedrijfspraktijken langs wereldwijde waardeketens. 
We vinden het ook erg belangrijk dat al ons afval (batterijen, papier, flessen, blikjes…) goed gesorteerd, gerecycleerd en tot een minimum beperkt wordt.

De wereld blijft te maken hebben met een stijgende zeespiegel, extreme weersomstandigheden en toenemende concentraties broeikasgassen. Landen moeten sneller maatregelen invoeren inzake klimaatverandering.
Medewerkers krijgen bij JIDOKA een bedrijfswagen. Deze wagens worden echter grondig geselecteerd op basis van verschillende milieunormen zoals CO2. Door de manier waarop ons wagenpark georganiseerd is, zorgen we voor de meest energie-efficiënte en milieuvriendelijke wagens. Onze mobiliteitsprocedures belonen en ondersteunen medewerkers die alternatieve transportmethodes willen gebruiken, zoals het openbaar vervoer of de fiets. Onze kantoren maken deel uit van een technologiecampus waar het gebruik van groene stroom hoog in het vaandel gedragen wordt.

Om de oceanen duurzaam te gebruiken en om ze te behouden, blijft een doeltreffende strategie met een degelijk beleid nodig om overbevissing en verzuring van de oceanen te bestrijden. Ook de eutrofiëring van de kusten is een probleem. Het uitbreiden van beschermde gebieden voor mariene biodiversiteit, het vergroten van de onderzoekscapaciteit en het meer financieren van mariene wetenschappen blijft van cruciaal belang om de rijke onderwaterwereld te beschermen. 
In de toekomst wil JIDOKA liefdadigheidsorganisaties en goede doelen steunen die zich richten op mariene vervuiling, ecosystemen aan de kust en op duurzame visserij.

De bescherming van bossen en ecosystemen op het vasteland neemt toe en de ontbossing is vertraagd. De natuur op andere manieren behouden vraagt echter nog steeds om versnelde maatregelen. Zo wordt niet alleen de biodiversiteit, maar ook de productiviteit van het land en zijn genetische rijkdommen beschermd. Het verlies aan biodiversiteit moet evenzeer zo veel mogelijk beperkt worden.
In de nabije toekomst willen we de voordelen van het gebruik van genetische rijkdommen eerlijk en billijk verdelen. We vinden het ook belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van dergelijke rijkdommen. Graag zouden we liefdadigheidsinstellingen en goede doelen steunen die zich richten op ecosystemen en biodiversiteit. Ons schoonmaakbedrijf gebruikt bijvoorbeeld alleen maar milieuvriendelijke en biologische schoonmaakproducten.

We respecteren de mensenrechten en de vrede tussen onze medewerkers, leveranciers, klanten en partners. Respect is ook één van de kernwaarden van JIDOKA. We streven ernaar om werkplekken te creëren waar open en eerlijke communicatie tussen alle medewerkers wordt gewaardeerd en gerespecteerd. JIDOKA wil te allen tijde de geldende arbeidswetgeving naleven.
Hoge normen voor ethisch gedrag stellen en de wet- en regelgeving naleven zijn essentieel om het bedrijf te beschermen en om op lange termijn te kunnen denken. Alle omkoop- en corruptie-incidenten waarbij JIDOKA betrokken is, schaden onze reputatie. Alle medewerkers hebben de persoonlijke verantwoordelijkheid om onze reputatie te beschermen en om onze waarden na te leven, waaronder het vertrouwen dat we alleen maar kwaliteit leveren. Daarom moeten al onze medewerkers een officiële gedragscode ondertekenen.

Dit doel versterkt wereldwijde partnerschappen ter ondersteuning en verwezenlijking van de ambitieuze doelstellingen van de Agenda 2030. Deze Agenda brengt verschillende actoren samen, waaronder de nationale regeringen, de internationale gemeenschap, het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en nog veel meer instanties. Ondanks de vooruitgang die op bepaalde gebieden is geboekt, is er nog meer actie nodig om de vooruitgang te versnellen. Alle stakeholders zullen hun inspanningen moeten heroriënteren en ze zullen zich moeten versterken op gebieden waar weinig vooruitgang is geboekt.
Om dit doel te ondersteunen, gaan we onderzoeken welke partnerschappen we kunnen creëren om al deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen na te leven. Zowel op korte als op lange termijn. We willen effectieve publieke, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen opzetten, aanmoedigen en bevorderen. Hierbij bouwen we voort op de ervaring en de financieringsstrategieën van partnerschappen.