IT-project

IT-project
Projectadvies

Wij bouwen uw IT-project in een projectomgeving of in een software factory-omgeving (Mechelen of uw gekozen locatie). Onafhankelijk van de werkelijke setting moet elk softwarebedrijf de volgende stappen ondernemen om op een gecontroleerde manier waarde te leveren.

Idea phase

Ideefase

In deze eerste fase gebruiken we interview-, brainstorm- en eventueel gamestormtechnieken om de business case, product scope, grootteorde en/of andere relevante informatie over uw project te documenteren. Het idee is om voldoende onderzoek te doen zodat we een rationeel en gerechtvaardigd oordeel kunnen vormen over het algemene doel en de haalbaarheid van uw potentiële nieuwe systeem. In de ideefase beslissen we ook of het de moeite waard is om te investeren in een diepere verkenning (het doel van de aanloopfase).

Inception phase

Aanloopfase

De aanloopfase werkt uw initiële bedrijfsvisie verder uit. Onze consultants zullen methodes en technieken gebruiken die aansluiten bij wat u in uw project nodig hebt. Als we administratieve processen documenteren, automatiseren we volgende zaken. De bedrijfsprocessen en -regels, het domeinmodel van de elementen die geautomatiseerd moeten worden, de eisen van uw project, de beperkingen rond uw project en het afleverschema. In geval van een mobiele oplossing, komen screen mockups zeker aan bod. Na deze fase heeft u de nodige informatie om de juiste beslissing te nemen.

Construction phase

Constructiefase

In deze fase worden uw eisen uit de beginfase opgesplitst in functionele en technische units-of-work. De werkeenheden zullen een vooraf bepaald proces doorlopen. We meten de actuele voortgang van uw project en rapporteren geregeld aan u. Ons team zal agile, lean en andere best practices toepassen om efficiënt kwaliteitssoftware voor u te bouwen. Uw feedback over onze units-of-work is essentieel om uw software goed te kunnen ontwikkelen. Nadat we uw software ontwikkeld en kort getest hebben, zullen we u vragen om dit software-increment te testen. Dit is de reden waarom we regelmatig kleine software-incrementen vrijgeven. Deze fase zorgt ervoor dat we uw kwaliteitsproduct op een gecontroleerde manier kunnen opleveren.

Transition phase

Overgangsfase

In de overgangsfase brengen we uw nieuwe software op een gecontroleerde manier in een productieomgeving. Besluit u om uw product zelf te hosten (DIY)? Of wilt u liever uw software als een service hosten (SAAS)? Dit is geen probleem voor ons. Wij dragen onze kennis en informatie aan u over en helpen u graag op weg met uw nieuwe software.

WANNEER U BEZIG BENT AAN EEN PROJECT, KAN ER STEEDS IETS MISLOPEN. JIDOKA SCHIET U TE HULP ALS U OP ONVERWACHTE PROBLEMEN BENT GESTOTEN TIJDENS HET UITVOEREN VAN UW PROJECT. 
DE PROBLEMEN WORDEN VERDEELD IN 2 CATEGORIEËN:

Technische en/of architecturale problemen

Technical and/or architectural issues

De software voldoet niet aan uw kwaliteitseisen
De software is niet gebruiksvriendelijk genoeg
De software heeft moeite met piekuren

Zakelijke en/of functionele problemen

Business and/or functional issues

Het project loopt achter op schema
Het project voldoet niet aan de eisen van uw stakeholders 
Uw ontwikkelingsteam heeft geen ondersteunde ontwikkelingsaanpak

Heeft u interesse in deze service of wilt u graag meer weten?

Neem rechtstreeks contact op met Patrick Hellemans of vul het online formulier in.

Contacteer Patrick