Consultancy-aanbod

JIDOKA levert kwaliteitsvolle consultancy die echt het verschil maakt voor u. Onze consultants zijn ervaren professionals binnen hun vakgebied en kunnen zich aanpassen aan elke klant of projectcontext.
Als u hulp nodig heeft bij een specifieke fase in de levenscyclus van uw IT-project, kunt u altijd op ons rekenen.

Analyse

Onze mentaliteit is volgens het principe van agile modeling. We beginnen altijd met een analyse van wat u graag wilt bereiken. Dit geeft ons houvast om in een gestaag tempo verder te gaan naar het resultaat dat u wenst.
Vervolgens bepalen we vertegenwoordigers voor de volgende soorten stakeholders. Principals (personen die uw software kopen), end-users (personen die uw software gaan gebruiken) en insiders (personen binnen uw organisatie die invloed hebben op de manier waarop uw team werkt). Hun actieve deelname is cruciaal voor het succes van de analyse.
Tijdens brainstormsessies met uw stakeholders maken wij uw wensen bekend. We vermijden de veelgemaakte fout om een magisch “allesomvattend model” te creëren vanuit een ivoren toren. In plaats daarvan leggen we analyse-artefacten in kleine incrementen vast, en willen we zo vroeg mogelijk persoonlijke feedback van uw stakeholders. 
Onze analisten maken gebruik van inclusive modeling. Deze techniek kunnen uw stakeholders gemakkelijk aanleren en overnemen. Enkele andere technieken die we gebruiken zijn: business process modeling, user interface mockups, flow models, customer journey analysis, domain modeling, story mapping… Onze analisten begrijpen hoe ze een breed scala aan modelingtechnieken kunnen toepassen. De toegepaste technieken zijn afhankelijk van het gewenste analyseresultaat en van uw bedrijfscultuur.
Uw analist houdt zich zowel bezig met de bedrijfsanalyse als de oplossingsanalyse en vermijdt zo dat uw project overgedragen moet worden aan anderen. Bovendien is de kans op partijdigheid op gebied van communicatie uitgesloten. Indien nodig zet uw analist een IT-architect in om de initiële structuur te bouwen. Dit raden wij u altijd aan als een kostenraming noodzakelijk is.
Onze analisten kijken er naar uit om u de analyse-artefacten te leveren die u nodig heeft om weloverwogen beslissingen te nemen en om uw ontwikkelingsproject in gang te zetten.

Onze services

Modeling

Modeling

Requirements capturing

Requirements capturing

Story Mapping

Story mapping

Customer journey

Customer journey

Backend development

Elke toepassing heeft een goed werkende ruggengraat nodig om u de beste ervaring te geven. Daarom zijn de meeste van onze software factory-projecten gebaseerd op de programmeertaal Java en het Spring Boot framework. Het is bewezen dat Java één van de beste en vertrouwde programmeertalen is om soepele backends te ontwikkelen, met behulp van het Spring Boot framework.
Elke developer doorloopt een langdurige training. Het zijn vakmensen die in teamverband werken en op een productieve manier kwaliteitssoftware schrijven (met behulp van de juiste talen, frameworks en libraries). Vaak zijn zij degenen die de meer complexe stukken software behandelen. Ze voeren bijvoorbeeld ook code reviews uit voor andere collega’s. Daarom dragen we clean code en test driven development hoog in het vaandel.
Voor we uw software uitbrengen gaat de code door meerdere lagen van validatie en testen. Elke developer moet zijn code testen door middel van unit testing. Door delen van de code te testen, is de kans groter dat de kleinere onderdelen binnen uw software ook werken. Op deze manier wordt integration testing veel gemakkelijker, omdat eerst de kleinere onderdelen getest worden en daarna het geheel.

Onze stack

Spring Boot

Spring Boot

.NET Core

.NET Core

PHP

PHP

Frontend Development

Bij JIDOKA is frontend-development nauw verbonden met backend-development. De meeste van onze ontwikkelaars zijn full-stack, wat de ontwikkeling van end-to-end functies minder gevoelig maakt voor bugs. Bovendien is de ontwikkeling een pak efficiënter.
Afhankelijk van de eisen en omvang van uw project zullen onze frontend developers beslissen welk framework het meest geschikt is voor uw toepassing. Bij JIDOKA maken we het liefst toepassingen met maar één pagina en dit via React, Angular of Vue.
Tijdens het frontend development-proces houden we performance tuning hoog in het vaandel. Als we een kans zien om de prestaties van uw toepassing te verbeteren, grijpen we deze altijd. Elke kans die we benutten om uw toepassing te verbeteren zal de uiteindelijke ontwikkelingskosten verminderen in plaats van pas performance tuning te doen aan het einde van het project.
Wanneer we een nieuwe functie implementeren, voeren we altijd frontend-testen uit voordat we deze in productie nemen. We moeten u kunnen garanderen dat elke functie van uw nieuwe software perfect werkt.

Onze stack

Angular

Angular

React

React

Vue

Vue

Node.js

Node.js

Mobile Development

De twee voor de hand liggende leiders op het gebied van mobiele besturingssystemen zijn Android en iOS. Echter, twee native apps op hetzelfde moment implementeren kan snel duur worden. Aangezien verschillende klanten verschillende mobiele behoeften en middelen hebben, ondersteunen wij native, hybrid en cross-platform mobile development.
Native development betekent dat we platform-specifieke programmeertalen en software development-kits gebruiken. Native apps kunnen 100 procent van de beschikbare functies voor een specifiek besturingssysteem en bijbehorende apparaten gebruiken. Ze presteren meestal beter en maken het mogelijk om een volledig aangepaste, platform-specifieke UI te implementeren. Daarom is deze aanpak perfect voor consumentgerichte applicatieontwikkeling. Native development is niet alleen de ideale oplossing wanneer u graag meer wilt investeren in een superieure UI, maar ook wanneer u de prestaties van uw app belangrijk vindt. Uw applicatie moet toegang krijgen tot hardware-gerelateerde functies zoals gebaren, geolocatie, camera, Touch ID…
Hybride applicaties gebruiken normale webtechnologieën en -tools om webcontent direct in een applicatie weer te geven in plaats van in een gewone browser. Hierdoor draaien deze apps min of meer hetzelfde op alle apparaten.
We overwegen de hybride-aanpak voor apps die geen zware prestaties of interacties nodig hebben. Dit soort app heeft een eenvoudigere UX met beperkte toegang tot de hardware. Bovendien gebruiken ze minder de specifieke functies voor het besturingssysteem van het betreffende apparaat.
De cross-platform-benadering maakt gebruik van één enkele toolset om apps op meerdere platformen beschikbaar te maken. Deze aanpak is erop gericht om elk element van een app aan te passen aan een specifiek platform. Het resultaat? We kunnen de UI gemakkelijker aanpassen aan het desbetreffende besturingssysteem. Bovendien leveren cross-platform-applicaties betere prestaties dan hybride-applicaties. 
Welke mobiele strategie past bij uw behoeften? Dit hangt af waarvoor u uw app wilt gebruiken en welke middelen beschikbaar zijn voor u. In geval van twijfel geven we u hierover graag professionele uitleg.

>Onze stack

Objective C

>Objective C

Swift

Swift

Kotlin

Kotlin

Java

Java

Xamarin

Xamarin

Ionic

Ionic

React native

React Native

Flutter

Flutter

Projectmanagement

Het werk van een projectmanager begint ruim voor het eigenlijke project. Wanneer u contact met ons opneemt om uw ideeën te delen, gaan we onmiddellijk uw doelstellingen en uitgangspunten vastleggen. We proberen de juiste verwachtingen voor het project te scheppen.
We managen uw verwachtingen op basis van omvang, timing en budget. Uw projectmanager bij JIDOKA zal deze drie elementen gedurende het hele project opvolgen, vanaf de eerste schatting tot en met de projectafsluiting. Tijdens dit traject zal hij alle mogelijke risico’s opvolgen en strategieën uitwerken om deze risico’s zo veel mogelijk te beperken.
Natuurlijk verloopt een project zelden 100 procent volgens plan. Daarom dient uw projectmanager open te communiceren met u. Dit om uw verwachtingen succesvol te blijven managen.
Bovendien houdt uw projectmanager het management op de hoogte van de voortgang van uw project. Met deze informatie kan het managementteam hem of haar helpen, ondersteunen en adviseren. Hierdoor komt uw projectmanager niet voor onvoorziene verrassingen te staan als er zich in de loop van uw project problemen voordoen. Tenslotte houdt uw projectmanager het team gefocust. Een gemotiveerd en gefocust team levert betere software en maakt minder fouten. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit verbetert, de levering versnelt en de ontwikkelingskosten verminderen.

IT-innovatie

Het belang van klassieke productinnovaties is verminderd ten gunste van nieuwe businessmodellen. Deze worden mogelijk gemaakt door nieuwe technologieën.
Digitale innovatie is een aanpak die u helpt om snel veranderingen door te voeren. Dit door gebruik te maken van bewezen digitale technologieën en IT-trends om diensten, producten en processen te verbeteren. We willen u helpen het potentieel van nieuwe technologieën te verkennen door ze toe te passen op proof-of-concept en proof-of-value prototypes. We beginnen deze verkenning vaak met uw use case en uw waardevoorstel te verfijnen.
Daarnaast kunnen we u helpen om nieuwe patronen van businessmodellen te verkennen. Osterwalder en Pigneur hebben ons voorzien van nieuwe patronen, zoals meerzijdige platforms, long tail, freemium… Het is belangrijk om niet te innoveren om te innoveren. In plaats daarvan wil JIDOKA u helpen om beter in te spelen op (onvervulde) gebruikersbehoeften of om een sterkere klantwaardepropositie aan te bieden.

Our service

Blockchain

Blockchain

AR / VR

AR/VR

Tech guidance

Tech guidance

AI

AI

UX/UI design

Een goed design is meestal de basis van een goede toepassing. We houden tijdens de ontwerpfase rekening met de technische haalbaarheid. Het is niet nodig om een moeilijk uitvoerbaar design te maken voor uw toepassing te ontwikkelen. Realistisch zijn is voor ons zeer belangrijk in ons consultancy-aanbod.
Op basis van de eisen maken we ontwerpen voor het web, mobiele apparaten, applicaties enzovoort.
Tijdens de user experience-fase optimaliseren we de bruikbaarheid en de structuur van uw toepassing. Het is essentieel om eerst een gebruiksvriendelijke flow te bepalen binnen uw applicatie voordat we uw ontwerpen tot in detail visualiseren. Om de paginastructuur te testen en te visualiseren gebruiken we wireframes. Dit zijn als het ware schetsen. Ze geven u een idee van hoe uw toepassing en user flow eruit zou kunnen zien.
Vervolgens laten we de wireframes tot leven komen tijdens de user interface-fase. Wanneer we gedetailleerde designs creëren houden we altijd rekening met uw styling-richtlijnen. Om de uiteindelijke ontwerpen op te leveren en te presenteren, bouwen we een klikbaar prototype met tools zoals Invision. Dit is de beste methode om de uiteindelijke designs aan u te presenteren.
We houden u altijd op de hoogte tijdens het verloop van deze fases. We ontwerpen nooit iets op eigen houtje, maar zoeken steeds samen naar het design dat u het beste vindt.

Our service

Mobile Design

Mobile design

Web Design

Webdesign

Wireframes

Wireframes

Design mockups

Design mockups

DevOps

We proberen binnen DevOps te zorgen voor een systeem dat zo eenvoudig mogelijk is. Dit om te allen tijde de ‘gezondheid’ van verschillende branches te kennen. Het is eenvoudiger om versies van een toepassing uit te brengen. Dit maakt het mogelijk om een (of eender welke andere) versie van zo’n toepassing in een omgeving te kunnen implementeren.
Dankzij ons code review process is automatische implementatie naar een testomgeving verzekerd wanneer we een branch merge doen. We doen dit meestal via Jenkins (gedeelde bibliotheken en pipelines). We gebruiken Ansible om de uitgebrachte versie in Nexus te deployen naar een Amazon-machine.
Op dit moment zijn we bezig om dit proces om te zetten naar Kubernetes waar we Docker images bouwen via Jenkins. Deze worden vervolgens ingezet op Amazon EKS.

Segment icon

Analyse

Modellen die net goed genoeg zijn voor de taak waar het om gaat.

Segment icon

Backend development

Maak een werkende ruggengraat voor uw toepassing.

Segment icon

Frontend Development

Breng uw toepassing tot leven met de nieuwste frontend-frames.

Segment icon

Mobile Development

Creëer een mobiele oplossing voor uw project.

Segment icon

Projectmanagement

Houd uw team gefocust, uw management op de hoogte en uw klant tevreden.

Segment icon

IT-innovatie

Ontdek en experimenteer met nieuwe technologieën.

Segment icon

UX/UI design

Breng structuur aan en creëer je ideeën in interactieve ontwerpen.

Segment icon

DevOps

Automatisch functies sneller en consistenter inzetten in een omgeving met weinig menselijke interactie.

Analysis

Analyse

Backend Development

Backend development

Frontend Development

Frontend Development

Mobile Development

Mobile Development

Project Management

Projectmanagement

IT Innovation

IT-innovatie

UX / UI Design

UX/UI design

DevOps

DevOps

Analyse

Onze mentaliteit is volgens het principe van agile modeling. We beginnen altijd met een analyse van wat u graag wilt bereiken. Dit geeft ons houvast om in een gestaag tempo verder te gaan naar het resultaat dat u wenst.
Vervolgens bepalen we vertegenwoordigers voor de volgende soorten stakeholders. Principals (personen die uw software kopen), end-users (personen die uw software gaan gebruiken) en insiders (personen binnen uw organisatie die invloed hebben op de manier waarop uw team werkt). Hun actieve deelname is cruciaal voor het succes van de analyse.
Tijdens brainstormsessies met uw stakeholders maken wij uw wensen bekend. We vermijden de veelgemaakte fout om een magisch “allesomvattend model” te creëren vanuit een ivoren toren. In plaats daarvan leggen we analyse-artefacten in kleine incrementen vast, en willen we zo vroeg mogelijk persoonlijke feedback van uw stakeholders. 
Onze analisten maken gebruik van inclusive modeling. Deze techniek kunnen uw stakeholders gemakkelijk aanleren en overnemen. Enkele andere technieken die we gebruiken zijn: business process modeling, user interface mockups, flow models, customer journey analysis, domain modeling, story mapping… Onze analisten begrijpen hoe ze een breed scala aan modelingtechnieken kunnen toepassen. De toegepaste technieken zijn afhankelijk van het gewenste analyseresultaat en van uw bedrijfscultuur.
Uw analist houdt zich zowel bezig met de bedrijfsanalyse als de oplossingsanalyse en vermijdt zo dat uw project overgedragen moet worden aan anderen. Bovendien is de kans op partijdigheid op gebied van communicatie uitgesloten. Indien nodig zet uw analist een IT-architect in om de initiële structuur te bouwen. Dit raden wij u altijd aan als een kostenraming noodzakelijk is.
Onze analisten kijken er naar uit om u de analyse-artefacten te leveren die u nodig heeft om weloverwogen beslissingen te nemen en om uw ontwikkelingsproject in gang te zetten.

Onze services

Modeling

Modeling

Requirements capturing

Requirements capturing

Story Mapping

Story mapping

Customer journey

Customer journey

Backend development

Elke toepassing heeft een goed werkende ruggengraat nodig om u de beste ervaring te geven. Daarom zijn de meeste van onze software factory-projecten gebaseerd op de programmeertaal Java en het Spring Boot framework. Het is bewezen dat Java één van de beste en vertrouwde programmeertalen is om soepele backends te ontwikkelen, met behulp van het Spring Boot framework.
Elke developer doorloopt een langdurige training. Het zijn vakmensen die in teamverband werken en op een productieve manier kwaliteitssoftware schrijven (met behulp van de juiste talen, frameworks en libraries). Vaak zijn zij degenen die de meer complexe stukken software behandelen. Ze voeren bijvoorbeeld ook code reviews uit voor andere collega’s. Daarom dragen we clean code en test driven development hoog in het vaandel.
Voor we uw software uitbrengen gaat de code door meerdere lagen van validatie en testen. Elke developer moet zijn code testen door middel van unit testing. Door delen van de code te testen, is de kans groter dat de kleinere onderdelen binnen uw software ook werken. Op deze manier wordt integration testing veel gemakkelijker, omdat eerst de kleinere onderdelen getest worden en daarna het geheel.

Our stack

Spring Boot

Spring Boot

.NET Core

.NET Core

PHP

PHP

Frontend Development

Bij JIDOKA is frontend-development nauw verbonden met backend-development. De meeste van onze ontwikkelaars zijn full-stack, wat de ontwikkeling van end-to-end functies minder gevoelig maakt voor bugs. Bovendien is de ontwikkeling een pak efficiënter.
Afhankelijk van de eisen en omvang van uw project zullen onze frontend developers beslissen welk framework het meest geschikt is voor uw toepassing. Bij JIDOKA maken we het liefst toepassingen met maar één pagina en dit via React, Angular of Vue.
Tijdens het frontend development-proces houden we performance tuning hoog in het vaandel. Als we een kans zien om de prestaties van uw toepassing te verbeteren, grijpen we deze altijd. Elke kans die we benutten om uw toepassing te verbeteren zal de uiteindelijke ontwikkelingskosten verminderen in plaats van pas performance tuning te doen aan het einde van het project.
Wanneer we een nieuwe functie implementeren, voeren we altijd frontend-testen uit voordat we deze in productie nemen. We moeten u kunnen garanderen dat elke functie van uw nieuwe software perfect werkt.

Onze stack

Angular

Angular

React

React

Vue

Vue

Node.js

Node.js

Mobile Development

De twee voor de hand liggende leiders op het gebied van mobiele besturingssystemen zijn Android en iOS. Echter, twee native apps op hetzelfde moment implementeren kan snel duur worden. Aangezien verschillende klanten verschillende mobiele behoeften en middelen hebben, ondersteunen wij native, hybrid en cross-platform mobile development.
Native development betekent dat we platform-specifieke programmeertalen en software development-kits gebruiken. Native apps kunnen 100 procent van de beschikbare functies voor een specifiek besturingssysteem en bijbehorende apparaten gebruiken. Ze presteren meestal beter en maken het mogelijk om een volledig aangepaste, platform-specifieke UI te implementeren. Daarom is deze aanpak perfect voor consumentgerichte applicatieontwikkeling. Native development is niet alleen de ideale oplossing wanneer u graag meer wilt investeren in een superieure UI, maar ook wanneer u de prestaties van uw app belangrijk vindt. Uw applicatie moet toegang krijgen tot hardware-gerelateerde functies zoals gebaren, geolocatie, camera, Touch ID…
Hybride applicaties gebruiken normale webtechnologieën en -tools om webcontent direct in een applicatie weer te geven in plaats van in een gewone browser. Hierdoor draaien deze apps min of meer hetzelfde op alle apparaten.
We overwegen de hybride-aanpak voor apps die geen zware prestaties of interacties nodig hebben. Dit soort app heeft een eenvoudigere UX met beperkte toegang tot de hardware. Bovendien gebruiken ze minder de specifieke functies voor het besturingssysteem van het betreffende apparaat.
De cross-platform-benadering maakt gebruik van één enkele toolset om apps op meerdere platformen beschikbaar te maken. Deze aanpak is erop gericht om elk element van een app aan te passen aan een specifiek platform. Het resultaat? We kunnen de UI gemakkelijker aanpassen aan het desbetreffende besturingssysteem. Bovendien leveren cross-platform-applicaties betere prestaties dan hybride-applicaties. 
Welke mobiele strategie past bij uw behoeften? Dit hangt af waarvoor u uw app wilt gebruiken en welke middelen beschikbaar zijn voor u. In geval van twijfel geven we u hierover graag professionele uitleg.

Onze stack

Objective C

Objective C

Swift

Swift

Kotlin

Kotlin

Java

Java

Xamarin

Xamarin

Ionic

Ionic

React native

React Native

Flutter

Flutter

Projectmanagement

Het werk van een projectmanager begint ruim voor het eigenlijke project. Wanneer u contact met ons opneemt om uw ideeën te delen, gaan we onmiddellijk uw doelstellingen en uitgangspunten vastleggen. We proberen de juiste verwachtingen voor het project te scheppen.
We managen uw verwachtingen op basis van omvang, timing en budget. Uw projectmanager bij JIDOKA zal deze drie elementen gedurende het hele project opvolgen, vanaf de eerste schatting tot en met de projectafsluiting. Tijdens dit traject zal hij alle mogelijke risico’s opvolgen en strategieën uitwerken om deze risico’s zo veel mogelijk te beperken.
Natuurlijk verloopt een project zelden 100 procent volgens plan. Daarom dient uw projectmanager open te communiceren met u. Dit om uw verwachtingen succesvol te blijven managen.
Bovendien houdt uw projectmanager het management op de hoogte van de voortgang van uw project. Met deze informatie kan het managementteam hem of haar helpen, ondersteunen en adviseren. Hierdoor komt uw projectmanager niet voor onvoorziene verrassingen te staan als er zich in de loop van uw project problemen voordoen. Tenslotte houdt uw projectmanager het team gefocust. Een gemotiveerd en gefocust team levert betere software en maakt minder fouten. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit verbetert, de levering versnelt en de ontwikkelingskosten verminderen.

IT-innovatie

Het belang van klassieke productinnovaties is verminderd ten gunste van nieuwe businessmodellen. Deze worden mogelijk gemaakt door nieuwe technologieën.
Digitale innovatie is een aanpak die u helpt om snel veranderingen door te voeren. Dit door gebruik te maken van bewezen digitale technologieën en IT-trends om diensten, producten en processen te verbeteren. We willen u helpen het potentieel van nieuwe technologieën te verkennen door ze toe te passen op proof-of-concept en proof-of-value prototypes. We beginnen deze verkenning vaak met uw use case en uw waardevoorstel te verfijnen.
Daarnaast kunnen we u helpen om nieuwe patronen van businessmodellen te verkennen. Osterwalder en Pigneur hebben ons voorzien van nieuwe patronen, zoals meerzijdige platforms, long tail, freemium… Het is belangrijk om niet te innoveren om te innoveren. In plaats daarvan wil JIDOKA u helpen om beter in te spelen op (onvervulde) gebruikersbehoeften of om een sterkere klantwaardepropositie aan te bieden.

Onze services

Blockchain

Blockchain

AR / VR

AR/VR

Tech guidance

Tech guidance

AI

AI

UX/UI design

Een goed design is meestal de basis van een goede toepassing. We houden tijdens de ontwerpfase rekening met de technische haalbaarheid. Het is niet nodig om een moeilijk uitvoerbaar design te maken voor uw toepassing te ontwikkelen. Realistisch zijn is voor ons zeer belangrijk in ons consultancy-aanbod.
Op basis van de eisen maken we ontwerpen voor het web, mobiele apparaten, applicaties enzovoort.
Tijdens de user experience-fase optimaliseren we de bruikbaarheid en de structuur van uw toepassing. Het is essentieel om eerst een gebruiksvriendelijke flow te bepalen binnen uw applicatie voordat we uw ontwerpen tot in detail visualiseren. Om de paginastructuur te testen en te visualiseren gebruiken we wireframes. Dit zijn als het ware schetsen. Ze geven u een idee van hoe uw toepassing en user flow eruit zou kunnen zien.
Vervolgens laten we de wireframes tot leven komen tijdens de user interface-fase. Wanneer we gedetailleerde designs creëren houden we altijd rekening met uw styling-richtlijnen. Om de uiteindelijke ontwerpen op te leveren en te presenteren, bouwen we een klikbaar prototype met tools zoals Invision. Dit is de beste methode om de uiteindelijke designs aan u te presenteren.
We houden u altijd op de hoogte tijdens het verloop van deze fases. We ontwerpen nooit iets op eigen houtje, maar zoeken steeds samen naar het design dat u het beste vindt.

Onze services

Mobile Design

Mobile design

Web Design

Webdesign

Wireframes

Wireframes

Design mockups

Design mockups

DevOps

We proberen binnen DevOps te zorgen voor een systeem dat zo eenvoudig mogelijk is. Dit om te allen tijde de ‘gezondheid’ van verschillende branches te kennen. Het is eenvoudiger om versies van een toepassing uit te brengen. Dit maakt het mogelijk om een (of eender welke andere) versie van zo’n toepassing in een omgeving te kunnen implementeren.
Dankzij ons code review process is automatische implementatie naar een testomgeving verzekerd wanneer we een branch merge doen. We doen dit meestal via Jenkins (gedeelde bibliotheken en pipelines). We gebruiken Ansible om de uitgebrachte versie in Nexus te deployen naar een Amazon-machine.
Op dit moment zijn we bezig om dit proces om te zetten naar Kubernetes waar we Docker images bouwen via Jenkins. Deze worden vervolgens ingezet op Amazon EKS.

Onze services

Web Design

Webdesign

Mobile Design

Mobile design

Wireframes

Wireframes

Design mockups

Design mockups

Customer journey

Customer journey

Heeft u interesse in deze service of wilt u graag meer weten?

Neem rechtstreeks contact op met Patrick Hellemans of vul het online formulier in.

Contacteer Patrick