SDG Pioneer

SDG Pioneer

6 maart 2023

JIDOKA

Het was slechts een kleine aankondiging tijdens één van onze kwartaalbijeenkomsten een paar jaar geleden. JIDOKA wilde zich richten op duurzaamheid. Geen grote berichtgeving op sociale media, gewoon een intern engagement om ons bedrijf op weg te helpen zijn ecologische voetafdruk te verkleinen en zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het blijkt dat dit gemakkelijker gezegd is dan gedaan voor een software-georiënteerd dienstverlenend bedrijf. Waarom vraagt u dat? Wel, om te beginnen verkopen wij geen product dat in een fabriek moet worden gebouwd, verpakt en vervoerd naar onze klanten. We kunnen dus niet veel doen aan deze klassieke bronnen van grote ecologische voetafdrukken. En we zijn geen eigenaar van onze kantoren, dus we zijn min of meer overgeleverd aan de genade van onze verhuurders als het gaat om energiecontracten en de energieprestaties van onze kantoren. Dus wat kunnen we doen? Eigenlijk heel veel.

Als eerste stap hebben we contact opgenomen met VOKA en ons ingeschreven voor hun CSR charter. Het idee van dit initiatief is dat de deelnemende organisaties jaarlijks een actieplan opstellen met minstens tien zinvolle acties die gekoppeld kunnen worden aan een van de zeventien SDG’s die door de VN zijn gedefinieerd. Elk jaar wordt het actieplan gecontroleerd en de uitvoering ervan gevalideerd door een externe jury. Het voordeel van het handvest is dat het ons vooruit duwt en ons dwingt na te denken over wat we nu kunnen doen. Want elk jaar moet je een nieuw plan indienen met minstens tien nieuwe acties. En na één of twee jaar is het laaghangend fruit op. We zitten nu in ons vierde jaar, en zijn niet van plan te stoppen.

Wat hebben we gedaan? Onder andere:

  • Onze verhuurder overgehaald om aparte bakken te introduceren om het recyclen van het afval dat op onze kantoorcampus wordt geproduceerd te vergemakkelijken.
  • Verschillende goede doelen gesteund (Cunina, Natuurpunt, Prinses Harte, …).
  • Deelgenomen aan een River Cleanup Day.
  • De balans tussen werk en privé zo aangenaam mogelijk gemaakt voor onze consultants.
  • Onze klanten overtuigd om onze consultants zoveel mogelijk op afstand te laten werken, ook na COVID.
  • We zijn overgestapt op geëlektrificeerde mobiliteit en stimuleren de fiets.
  • Waar mogelijk zijn we overgestapt naar fair trade/ecologische producten.
  • We hebben een expliciet gendergelijkheidsbeleid ingevoerd.

Dit lijken misschien kleine stappen en eenvoudige dingen, maar schijn bedriegt. Deze kleine dingen daadwerkelijk doen en blijven doen vergt inspanning en een constante besteding van tijd en middelen. Maar we proberen het, en meestal slagen we erin. We zijn niet perfect, maar we gaan tenminste vooruit. En na het succesvol uitvoeren van drie actieplannen op rij mag JIDOKA zich met trots een SDG-pionier noemen, een certificaat dat ons in 2022 is uitgereikt door UNITAR, het Instituut voor Opleiding en Onderzoek van de Verenigde Naties.

Wat de toekomst voor ons in petto heeft valt nog te bezien. Maar we zijn vastbesloten om onszelf te blijven pushen om elke dag beter te worden, om te doen wat we preken en om door te gaan op de weg die we zijn ingeslagen. Zeg nooit dat je als persoon of bedrijf te klein bent om een verschil te maken. Kijk gewoon om je heen, en onderneem actie waar je kunt. Want dat zijn we aan onszelf en de generaties na ons verplicht.

3 juni 2020

Welkom Maxim Rudenko

Lees meer
Welcome Maxim Rudenko

19 november 2021

Draag jouw steentje bij aan een kwaliteitsvol onderwijs

Lees meer
Mockup VOI.CE app

3 februari 2021

Trends Gazellen 2021 nominatie

Lees meer