MBTI Assessment

Het Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) assessment is ontworpen om beter te begrijpen hoe mensen zich tot anderen verhouden en hoe ze kunnen profiteren van deze kennis in het dagelijkse professionele en persoonlijke leven.

De kracht van je persoonlijkheid

Het Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) assessment is een van ’s werelds meest populaire persoonlijkheidstools. Het is een eenvoudig maar krachtig instrument. Bovendien levert het een gemeenschappelijke taal voor het verwijzen naar en bespreken van persoonlijkheidsvoorkeuren die belangrijk zijn in ons dagelijks leven. Het MBTI assessment met haar zelfontdekkingsproces geeft een kader voor anderen te begrijpen en hun verschillen te waarderen.

Jezelf en anderen begrijpen biedt een uniek perspectief en opent veel mogelijkheden. Dit tijdens je werk, je relaties en je leven in het algemeen.

De manier waarop je energie stuurt en ontvangt

  • Extraversie: Je stuurt energie naar de buitenwereld en krijgt energie door interactie met mensen en door actie te ondernemen
  • Introversie: Je richt energie op je eigen innerlijke wereld en krijgt energie door te reflecteren op je ideeën en ervaringen.

De manier waarop je informatie opneemt

  • Gevoel: Je neemt informatie op die echt en tastbaar is. Je richt je vooral op wat je waarneemt met je vijf zintuigen.
  • Intuïtie: Je neemt informatie op door het grote geheel te zien. Je richt je vooral op de patronen en onderlinge relaties die je waarneemt

De manier waarop je beslissingen neemt en tot conclusies komt

  • Denken: Je baseert je conclusies op logica, met nauwkeurigheid en objectieve waarheid als primaire doelen
  • Gevoelens: Je baseert je conclusies op persoonlijke en sociale waarden, met begrip en harmonie als primaire doelen.

De manier waarop je de buitenwereld benadert

  • Oordelend: Je benadert de wereld met vastberadenheid. Je hebt de neiging om je werk te plannen en volledig af te sluiten
  • Waarnemend: Je benadert de wereld met flexibiliteit. Je hebt de neiging om spontaan en open te zijn