Coaching tool – de revisie

De sleutel tot succes van de werknemers

Iedereen wil controle hebben over zijn eigen beslissingen en toekomst. Om onze collega’s hierin te ondersteunen hebben we bij JIDOKA verschillende coaches die op regelmatige basis coachingsessies inplannen. De coaches begeleiden hen. In overleg met de coaches worden onder andere doelen gesteld, knowledge nights georganiseerd en conferenties gekozen om bij te wonen. Naarmate JIDOKA groeit, groeit ook de behoefte aan coaching. Om dit te vergemakkelijken, werd enkele jaren geleden een coaching tool ontwikkeld. Deze tool diende als platform voor medewerkers om hun eigen doelstellingen aan te maken. Ze kunnen ook coachingsessies met hun coach in te plannen, feedback geven en meer.

Coaching tool

Tijden veranderen, dus ook de coaching

Naarmate de tijd vorderde, evolueerden onze coachingsmethoden en pasten we de tool aan waar mogelijk. De workflows werden aangepast en de designs werden verbeterd. Deze veranderingen waren meestal klein en vereisten minder intensieve wijzigingen aan de codebase. Na verloop van tijd waren grotere veranderingen nodig. Een nieuw corporate design moest worden geïmplementeerd, workflows moesten drastisch worden aangepast en technologieën raakten verouderd. De behoefte aan vernieuwing nam toe.

Een hackathon … leidt tot geen slaap

De perfecte gelegenheid bood zich aan toen JIDOKA een hackathon-weekend in de Ardennen organiseerde. 15 medewerkers verdeelden zich in 7 teams en begonnen aan hun slapeloze en koffierijke dagen en nachten. Ze voerden hun ideeën uit en creërde iets dat een toegevoegde waarde had voor het bedrijf. 

Ik maakte deel uit van het team dat besloot om de bestaande coaching tool te vernieuwen. Het team ging met nieuwe technologieën en ontwerpen een betere gebruikerservaring, ontwikkelingservaring en betere prestaties bieden. De belangrijkste focus lag op de frontend, omdat dit het deel was waar de meeste veranderingen nodig waren. We konden de originele Spring Boot-backend en authenticatie hergebruiken. Omdat we dan de oude en nieuwe versie van de tool gemakkelijk en tegelijkertijd konden terugdraaien zonder ons zorgen te maken over datamigratie of inconsistenties.

Hoe hebben we dit gedaan?

We zijn begonnen met een nieuw reactjs project met behulp van Create React App (https://create-react-app.dev/). En we voegden material-UI toe als component library om ons te voorzien van basiscomponenten die een consistente uitstraling hebben die passen bij de nieuwe ontwerpen.

Alle coachee functies van de coaching tool werden toegevoegd aan de nieuwe app.

Na de eerste opzet hebben we één voor één alle coachee-functionaliteiten van de legacy coaching tool toegevoegd aan de nieuwe app. Dit was vervelend werk, omdat de documentatie niet altijd up-to-date was en de eisen niet altijd overeenkwamen met de bestaande API.

De trainingsbudgetten en de hardwarebudgetten werden toegevoegd in de coaching tool.

Toen alle bestaande functies waren overgezet, hebben we nieuwe functies toegevoegd. Zoals trainings- en hardwarebudgetten – zodat medewerkers hun eigen budgetten konden bijhouden – kudos voor het inspireren van andere medewerkers en enkele assessments zoals the wheel of life en de balans tussen werk en privéleven.

Een assessment voorbeeld op de coaching tool

Het resultaat van de coaching tool

Aan het einde hebben we een eerste versie van de nieuwe coachingtool afgerond. De meeste bestaande functies voor coachees werden overgezet en de basisontwerpen werden geïmplementeerd. Na een pitch voor de jury was het tijd om naar huis te gaan.

De pitch presentatie

Wat is het volgende?

De hackathon was slechts de eerste stap naar een nieuwe coaching tool. Er is nog steeds veel werk aan. Er ontbreken o.a. nog functies voor admins en coaches. Het design moet verder geïmplementeerd worden, deployment moet gebeuren op onze Kubernetes-Cluster… Gelukkig hebben we de interesse gewekt van twee stagiairs die ons willen helpen met de verdere ontwikkeling van de tool. In de komende weken zullen ze hieraan verder werken om deze productieklaar te maken.

Appbuilders: een geweldige conferentie aan het Lugano-meer

Lees meer
Appbuilders: A great conference at the Lugano lake

Gaan of niet gaan naar JSHeroes conferentie, dat is de vraag

Lees meer
JSHeroes

Een lopend project migreren naar AndroidX – niet zo’n liefdesverhaal

Lees meer
Migrate a current project to AndroidX